Proces projektowy w wyobrażeniu klienta przychodzącego po raz pierwszy do studia wzornictwa przemysłowego najczęściej ogranicza się do myśli o szkicach. Banki zdjęć na hasło projektant wyrzucają grafiki, w których zamyślona grupa twórców pochyla się nad kartką papieru czekając na inspiracje.

Postanowiliśmy obraz mitycznego „stockowego” designera w pracy skonfrontować z rzeczywistością. W oparciu o studium przypadku jednego z zakończonych projektów, pokażemy, że szkice to zaledwie początek.

 

ETAP 0. BRIEF I RESEARCH

Klient przyszedł z pomysłem elektronicznego stetoskopu, który miałby dawać rodzicom możliwość zbadania i analizowania pierwszych objawów chorobowych u dziecka bez konieczności udawania się do lekarza. Urządzenie miało komunikować się z aplikacją, która wysyłałaby informacje bezpośrednio do specjalisty w trakcie badania dokonywanego w warunkach domowych w celu zdalnej weryfikacji wyników i podjęcia decyzji czy niezbędna będzie wizyta w placówce medycznej.

Przed rozpoczęciem projektowania zebrane zostały informacje o problemach pojawiających się przy korzystaniu z tradycyjnych stetoskopów oraz skompletowane dane dotyczące elektroniki niezbędnej do poprawnego funkcjonowania urządzenia, które, zgodnie z założeniem, miałoby dokonywać pomiarów.

 

 

ETAP 1. PROJEKTOWANIE KONCEPCYJNE

Przeprowadzona analiza pomogła wskazać kierunki, zgodnie z którymi należało podążać w celu wyłonienia formy urządzenia – ergonomicznej i jednocześnie na tyle przyjaznej wizualnie, by nie wzbudzać obaw wśród małych pacjentów. Na potrzeby etapu 1 powstały szkice, które stanowiły materiał wyjściowy do pracy przy modelach 3D.

 

 

ETAP 2. DOPRACOWANIE FORMY PRODUKTU

Po przedstawieniu wstępnych koncepcji i wyborze jednej z nich przez klienta, nadszedł czas na część „iteracyjną” projektu czyli dopracowywanie formy wizualnej i funkcjonalnej stetoskopu. W wybranym kształcie, zgodnie z wymaganiami określonymi w briefie, zaplanowana została przestrzeń na wyświetlanie animacji mających wywołać zaciekawienie i pozytywne skojarzenia dziecka podczas badania.

 

 

ETAP 3. PROTOTYPOWANIE I WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ

Ostatecznie wybrany przez klienta wzór został doprowadzony do formy prototypu funkcjonalnego i sprawdzony pod kątem poprawności rozwiązań oraz bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

ETAP 4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAWA AUTORSKIE

Z myślą o przyszłej produkcji seryjnej przygotowana została dokumentacja techniczna oraz przekazane prawa autorskie do wybranego przez klienta wzoru.

 

 

Przykłady innych zakończonych projektów znajdują się tutaj.