Celem audytu wzorniczego jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania wzornictwa. Właściwie przeprowadzony i wdrożony będzie doskonałym środkiem do wzrostu konkurencyjności firmy oraz poszerzenia jej oferty o nowe produkty i usługi, które staną się odpowiedzią na aktualne, a nawet przyszłe potrzeby rynku.

 

Założenia audytu wzorniczego

Coraz więcej programów dotacyjnych ze środków Unii Europejskiej wymaga przedstawienia wyników z przeprowadzonego audytu wzorniczego już na etapie składania wniosku. Taka konieczność pojawia się między innymi w konkursie PARP 2.3.5 Design dla przedsiębiorców oraz 1.4 Wzór na konkurencję (działania dedykowane -mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom). Rekomendacje wynikające z przeprowadzonego audytu będą brane pod uwagę przez oceniających, decydujących o tym, który projekt powinien otrzymać dofinansowanie. Co ważne, środki zainwestowane w przeprowadzoną analizę przedsiębiorstwa, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotacyjnego można będzie zrefundować.

Proces przeprowadzania audytu wzorniczego oparty jest na wszechstronnej analizie wielu obszarów działalności firmy, za którą odpowiedzialny jest interdyscyplinarny zespół ekspertów o szerokim zakresie kompetencji, począwszy od projektantów, po strategów marketingowych i biznesowych, inżynierów, technologów, konstruktorów, ekspertów finansowych, a nawet wyspecjalizowanych w danej dziedzinie badaczy. Ostateczny skład grupy wykonawczej zależeć będzie od specyfiki projektu lub branży, w której działa przedsiębiorstwo.

 

Jak przygotować się do audytu wzorniczego?

Pierwsze kroki na drodze do wykonania audytu to określenie obszaru badań i gotowość na ścisłą współpracę między firmą doradczą, a przedstawicielami przedsiębiorstwa. Ważne będzie zaangażowanie osób z różnych działów i udostępnienie jak największej ilości zasobów, które będą miały wysoką wartość poznawczą dla ekspertów odpowiadających za poszczególne obszary w przeprowadzanym badaniu. Wśród zagadnień, nad którymi będą pracować audytorzy znajdzie się:

  • analiza rynku i przegląd trendów branżowych (w tym analiza porównawcza, wskazująca słabe i mocne strony przedsiębiorstwa na tle konkurencji)

  • analiza oferty produktowej i działań marketingowych (m. in. zakres oferty i stosowana komunikacja marketingowa)

  • analiza modelu biznesowego, struktury organizacyjnej i sposobów sprzedaży wraz z segmentacją i charakterystyką klientów

  • analiza możliwości technologicznych i zaplecza produkcyjnego

  • analiza potencjału wejścia na nowe rynki

Wnioski wynikające z eksploracji tych obszarów posłużą do wskazania rekomendowanych kierunków działań, prowadzących do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zbudowania oferty jeszcze lepiej dopasowanej do potrzeb odbiorców.

 

Efektem przeprowadzonego audytu wzorniczego będzie wielostronicowe opracowanie, przedstawiające plan na wdrożenie strategii wzorniczej. W powstałym raporcie znajdzie się opis aktualnego stanu przedsiębiorstwa oraz konkretne wytyczne jak wdrażać zmiany w oparciu o design i innowacje.